Prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi związane z uprowadzeniem zakładów opieki zdrowotnej. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi np. wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub wniosku o zaprzestanie działalności w zakresie opieki zdrowotnej.

Usługi w danej kategorii

Brak usług