Korzystanie z ubezpieczeń zdrowotnych

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi związane z korzystaniem z ubezpieczeń zdrowotnych. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi np. zgody na leczenie specjalne (np. leczenie substytucyjne) .

Usługi w danej kategorii

Brak usług