Zdrowie

W ramach kategorii wprowadzone są zdarzenia życiowe związane z sprawami w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, w zakresie dokumentacji medycznej, rejestrów medycznych, finansowania świadczeń, bycia Honorowym Dawcą Krwi, prowadzenia zakładów opieki zdrowotnej, organizowania ratownictwa medycznego.

Usługi w danej kategorii

Kategorie podrzędne