Zbiórki publiczne

W ramach tego zdarzenia życiowego mogą być realizowane usługi dotyczące m.in. zgłaszania zbiórki publicznej oraz złożenia sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej oraz sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.

Usługi w danej kategorii

Brak usług