Uzyskiwanie odpisów akt stanu cywilnego

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi związane z uzyskiwaniem odpisów aktów stanu cywilnego. Podmioty publiczne mogą udostępniać np. usługi złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia, aktu zgonu czy aktu małżeństwa

Usługi w danej kategorii