Zgłaszanie zmian w aktach stanu cywilnego

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi związane z aktualizacją aktów stanu cywilnego. Podmioty publiczne mogą udostępniać np. usługi przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka czy też rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

Usługi w danej kategorii