Uznawanie kwalifikacji

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi związane z uznaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego oraz do podejmowania lub wykonywania działalności. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi np. wszczęcia postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, wszczęcia postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności

Usługi w danej kategorii

Brak usług