Dofinansowanie wyjazdów, obozów, warsztatów szkolnych, kosztów kształcenia

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi związane z dofinansowaniem wyjazdów, obozów i warsztatów szkolnych, kosztów kształcenia. Podmioty publiczne mogą udostępniać np. usługę złożenia wniosku o dofinansowanie wyjazdu.

Usługi w danej kategorii