Nadawanie stopni nauczycielskich

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi związane z nadawaniem stopni nauczycielskich. Podmioty publiczne mogą udostępniać np. usługę nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Usługi w danej kategorii