Usługi elektroniczne świadczone przez urzędy pracy

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi elektroniczne świadczone przez urzędy pracy. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi np. obsługa wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy.

Usługi w danej kategorii

Brak usług