Prowadzenie działalności związanej z pośrednictwem pracy i aktywizacją zawodową

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi związane z prowadzenie działalności związanej z pośrednictwem pracy i aktywizacją zawodową. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi np. wniosku osoby uprawnionej o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego lub wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Usługi w danej kategorii

Brak usług