Poszukiwanie pracy

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi związane poszukiwania pracy. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi np. wniosku o zawarcie umowy o dofinansowanie szkolenia.

Usługi w danej kategorii