Informuję, że:
 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego, z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
  2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez platformę Cyfrowego Urzędu. Oznacza to, że dane będą przetwarzane:
  1. w celach związanych z realizacją korzystania z usług świadczonych przez platformę Cyfrowego Urzędu, w tym umawianiu wizyt oraz przesyłaniu formularzy spraw na Elektroniczne Skrzynki Podawcze Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich Jednostek Podległych oraz Administracji Rządowej z terenu województwa podlaskiego,
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:
  1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych w ramach świadczenia usług wsparcia do systemu oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w przypadku korzystania z usług administracji rządowej dane zostaną przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – właściciela Cyfrowego Urzędu Administracji Rządowej. 
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 395 dni dla kont użytkowników niepotwierdzonych lub przez okres 760 dni dla kont użytkowników potwierdzonych od momentu ostatniej aktywności na koncie.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji korzystania z usług świadczonych przez platformę Cyfrowego Urzędu. W przypadku niepodania danych – nie będzie możliwa realizacja świadczonych usług.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.