Kontakt

Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
 
tel.  85 66 54 549
fax: 85 66 54 567
e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl